Dystopia!? – symbolikken

Materie i installasjonen (1 for hver av de 6 portalene/dørene):

 • Aske: (Ved kranen) ”Menneskelivets flyktighet; den forgjengelige kroppen; dødelighet. Sammen med sekkestrie betegner aske ydmykelse og sorg; anger. I noen ritualer har aske rensende evne,”
 • Salt: (Ved medisinlageret, vikingeskipet og den åpne boken) ”Liv; udødelighet; uforgjengelighet; bestandighet; troskap; vennskap; visdom og kunnskap…”, ”…sjelen.”
 • Jord: (Ved tipien, hornet og trommen) ”Den store mor; moder jord; det moderlige opphav til alt; den som nærer og steller. Moder jord er den universelle arketypen for fruktbarhet, uuttømmelig skaperkraft og ernæring. Jorden og himmelen står for materie og ånd.”
 • Olje: (I vektskålen og ved siden av tven) ”Innvielse; dedikasjon; åndelig opplysning; nåde og barmhjertighet; fruktbarhet. Å salve noen med olje betyr å inngyte nytt guddommelig liv i vedkommmende; å gi noen Guds nåde eller visdom.”
 • Sand: (Ved siden av broen, defekt mobiltelefon i kombinasjon med elefanten) ”Ustadighet; forgjengelighet. I Islam står sand for renhet fordi den blir brukt til renselse når man ikke har vann for hånden.”
 • Ris/Hvete: (Rundt kuen, gralen/begeret og kisten) ”Har samme symbolske betydning som KORN…”, ”…i Vesten og har som en livsviktig føde guddommelig opprinnelse. Den kan ha magisk kraft og gi overnaturlig ernæring i likhet med manna; den kan fylle opp kornkamre på mirakuløst vis. Ris er et symbol for overflod og guddommelig forsyn og måtte først dyrkes etter tapet av paradiset og atskillelsen av himmelen og jorden. Den symboliserer udødelighet; åndelig føde; den opprinnelige renheten; forherligelse; solens kraft; kunnskap; overflod; lykke og fruktbarhet…”

Objekter i installasjonen, samt videre symbolikk til metaforen:

 • Ankh (holdes opp av Naiobi med pistol fra filmen the Matrix og transformeres til gudinnen Maat) ”Et egyptisk symbol på livet; universet; alt liv, både guddommelig og menneskelig, nøkkelen til kunnskap om mysteriene og skjult visdom; makt; autoritet; pakt. Ankh-tegnet er dannet av en kombinasjon av de mannlige og kvinnelige symbolene for Osiris og Isis, foreningen av de to skapende prinsippene, himmelen og jorden. Det betyr også udødelighet, ”fremtidig liv”, ”tid som skal komme”. Man har også antydet at det kan være en form av livets tre, eller at ovalen kan ha vært evigheten, mens korset står for utstrekningen i lengden og bredden, altså fra uendelighet til rom. Ovalen kan også ha vært solen som stiger over horisonten. Maat, sannhetens gudinne, holder ankh i sin hånd.”
 • Anonymitet: (Personen som har skapt rommet, fotogravyrplatene og gipshodet) I Ikonografien, spesielt I den hinduistiske, kan anonymitet symbolisere tap av det personlige jeg og opptagelse i det guddommelige.”
 • Ape: (Ved siden av gipshodet) ”Frekkhet; nyskjerrrighet; lave instinkter. De tre mystiske apene med overdekkende øyne, ører eller munn står for: ”Se ikke noe ondt, hør ikke noe ondt, tal ikke noe ondt.”
 • Ark (Vikingeskipet med frø) ”…det som føder liv; livmoren; fornyelse; skjebnens skip; et fartøy som frakter og overfører livsprinsippet; bevarelse.”,
 • Arm (Dødningedukken ”Skeletor”som heises ned fra kranen) ”Løftende hender betegner bønn, påkallelse, overgivelse.”
 • Ball: (tven) ”…ballspill er forbundet med fester og ritualer for sol og månedyrkelse. De symboliserer gudenes makt når de kaster himmellegemer og meteoritter gjennom rommet.”
 • Barn: (Samedukken i kombinasjon med trommer og gutten som graver med spade under globusen) Legemliggjørelsen av potensialer; fremtidsmuligheter; enkelhet; uskyld.”, ”…symboliserer også en høyere forvandling av individualiteten…”
 • Beger: (Medisinbegerene og ”gullbegeret”) ”Den åpne, mottagelige, passive feminine formen. Livets drikk; udødelighet; overflod.”
 • Blomster: (Under hjelmen, hengende på en portal) ”Knoppen står for muligheter. Når blomsten åpner seg betegner den utvikling…”
 • Bok: (Boken på staffeli) ”Den åpne boken står for livets bok, lærdom og visdomsånd, åpenbaring og Skriftens visdom. Boken er forbundet med tresymbolikk, og treet og boken kan representere hele kosmos. I gral-symbolikken kan boken også betegne søken, i dette tilfelle etter det tapte ordet.”
 • Borg: (Ved siden av kisten) ”Har samme symbolikk som en innhengning og en by med murer og befestninger og står for det som er vanskelig å oppnå; åndelige prøvelser. Vanligvis er det en skatt eller en fange i den, og den er bebodd av ett uhyre eller ett ondt menneske som må overvinnes når man vil ha tak i skatten eller befri fangen, som representerer den verdifulle hemmelige kunnskapen eller den åndelige skatten.”
 • Bro: (Mellom to verdener – ett blått og rødt skjellet) ”Kommunikasjon mellom himmelen og jorden, mellom to riker; menneskets forening med guddommen. I overgangsriter…, …står den for overgangen fra ett plan til ett annet; reisen til virkeligheten.
 • Bueportal: (Portalene/dørene) ”Når man går gjennom en bueportal i en innvielsessermoni, blir man født på ny, befridd for sin gamle natur.”
 • Bølger: (I sanden): ”Siden bølger er vann i uavbrutt bevegelse, står de for forandring, illusjon, forfengelighet og sinnsbevegelse.”
 • Drage: (I kombinasjon med medisinlageret) ”Et mangetydig og universielt symbol. Dragen ”den bevingete slangen” er en kombinasjon av slange og og fugl som materie og ånd.”, ”Den ble identifisert med himmelgudene og deres jordiske stedfortredere: keisere og konger. Senere ble den tvetydig, som både det befruktende regnet etter et tordenvær og som lynets og flommens ødeleggende krefter. Stort sett kan man si at dragen i Østen er et vennlig, himmelsk vesen, mens den i Midtøsten og Vesten blir underjordisk, ond og ødeleggende.”
 • Dukke: (Forskellige steder i installasjonen) ”Dukken er ofte et bilde av et bestemt menneskes sjel. Gjennom dukken kan dette mennesket skades ved hjelp av likhetsmagi eller heksekunst.”
 • Død: (Rundt om i installasjonen) ”Livets usynlige side; allvitenhet, siden de døde ser alt. Åndelig gjenfødelse forutsetter at man ”dør” dvs. ”blir død for” det jordiske liv; under innvielser oppleves dødens mørke før det nye menneskets fødsel, før gjenoppstandelsen og gjenopptakelsen. Døden er også et skifte av eksistensform, kroppens gjenforening med ånden.”, ”Døden blir ofte fremstilt som et skjelett med sverd, ljå, sigd og timeglass; andre dødssymboler er et slør, en slange, en løve…, …en trommeslager eller en askehaug.”
 • Dør: (Portalene/dørene) ”Håp, mulighet; åpning; gjennomgang fra én tilstand eller verden til en annen; inngang til nytt liv; innvielse; Den store mors beskyttende aspekt. Den åpne døren står for både mulighet og frigjøring.”
 • Egg: (I kanoen med afrikanske mennesker) ”Det kosmiske egget, som også symboliseres av en kule, er livsprinsippet; den udifferensierte helheten; det mulige; spiren til alt det skapte; urtidens kaotiske, matriarkale verden; verdens store krets; all værens skjulte opprinnelse og mysterium; kosmisk tid og rom; begynnelsen; moderskjødet; all væren som kommer av frø; urforeldrene; den fullkomne foreningen av motsetningene; den organiske materie I sin passive tilstand; gjenoppstandelse; håp.”
 • Elefant: (I kombinasjon med demontert mobiltelefon) ”Styrke, trofasthet; god hukommelse; tålmodighet; visdom…”
 • Hvitt: (De hvitmalte portalene, trappene og hyllene) ”Det udifferensierte; fullkommenhet i det hinsidige; enkelhet; lys; solen; luft; opplysning; renhet, kyskhet; hellighet; forløsning; åndelig autoritet.”
 • Firkant: (Selve rommet) ”Jorden, I motsetning til himmelens sirkel; jordisk eksistens; statisk fullkommenhet, uforanderlighet; integrasjon…”
 • Fjell: (Se den vedlagte forklaringen om tankesystemet) ”Det kosmiske fjellet er et verdenssentrum…”, ”Jordens høyeste punkt blir betraktet som sentrum, paradisets topp, himmelens og jordens møtested mellom skyene, som når høyt til værs.”, ”Fjellet symboliserer standhaftighet; evighet; fasthet; stillhet.”
 • Fjær: (I kombinasjon med fredspipen) ”Sannhet; letthet; tørrhet; himmelen; høyde; fart; rom; flukt til andre verdener; sjelen…”
 • Fot/føtter: (I kombinasjon med siter/harpe) ”Bevegelsesfrihet; tjenestevillighet; ydmykhet; de ydmyke…”, ”Fotspor står for veien mennesket har gått…”
 • Fredspipe: (I kombinasjon med fjær): ”Den indianske fredspipen symboliserer også forsoning; forlik; ydmykhet; offer og renselse; individets integrasjon i helheten, der det blir ett med Den store ånds ild. Det runde pipehodet er universets sentrum, hjertet; røyken føres symbolsk til himmelen; kanalen gjennom munnstykket er ryggsøylen og livsånden passerer hele pipen.”
 • Frosk: (På en av trappene) ”Et månedyr som bringer regn; fruktbarhet; grokraft; erotisk legning. Siden den kommer opp av vannet, står den for nytt liv og gjenoppstandelse, noe som også bekreftes av dens fuktige, levende hud i motsetning til dødens tørrhet.”
 • Frø: (I vikingeskipet) ”Muligheter; latent kraft; sæd…”, ”Et symbol for sentrum, der verdenstreet vokser.”
 • Fugler: (De to kråkene) ”Transcendens; sjelen; en ånd; en guddomelig manifestasjon; luftånder; de avdødes ånder, oppstigning til himmelen; evne til å kommunisere med guder eller til å nå en høyere bevissthetstilstand; tanke; forestillingsevne.”, ”Fugler opptrer i tre-symbolisme: Den guddomelige makten stiger ned i treet eller dets symbol – en søyle.”
 • Gjenoppstandelse: (Ved siden av kisten med en løve og et tre)” Symbolene er … løve…, tre…, slange…, eske.”
 • Gral: (Begeret med ris) ”Den hellige gral blir beskrevet på forskjellig vis: et fat med mat og drikke som aldri ble tomt…”, ”…”en stein, den såkalte lapis exilis, med magiske egenskaper som gav Føniks nytt liv og gav dem som tjente gralen, evig ungdom…”, ”…gralen symboliserer livets vann; det aller helligste; det kosmiske sentrum; hjertet; livets og udødelighetens kilde; fruktbarhet.”, ”Tapet av gralen representerer tapet av gulladeren eller paradiset, menneskehetens opprinnelige åndelighet, renhet og uskyld.”, ”Letingen etter gralen står for menneskets søken etter paradiset, menneskets og universets åndelige sentrum.”, Letingen etter gralen blir av og til symbolisert med en bok. Man søker etter det tapte ordet.”
 • Gren: (I rammene) ”Har sammen heng med tresymbolikk…”, ”Den gyldne gren er båndet mellom denne verden og den neste…”
 • Hammer: (Ved siden av vektskålen) ”Siden hammeren slår og knuser, representerer den rettferdighet og gjengjeldelse.”, ”…den høyeste makt som jager bort mørke og ondskap.”, ”For kristne: et symbol for Kristi lidelse.”
 • Hanske: (Ved siden av boken på en av trappene) ”Bevis på gode hensikter; en utfordring av noens ære; et rent hjerte…”, ”…hvite hansker…, …representerer et rent hjerte og ubestikkelighet.”, ”Å ta av seg hanskene er et tegn på respekt og oppriktighet, siden hanskene kan skjule noe.”
 • Harpe: (I kombinasjon med anatomiske menneskedeler og siter/harpe) ”…symboliserer den veien til den annen verden. Harpespilleren er Døden.”
 • Hest: (Ved siden av den åpne boken) ”Den symboliserer også intellekt; visdom; tenkning; fornuft; adelskap; lys; dynamisk kraft; rappfotethet; tankens raskhet; livets raske gang; dyrenes instinkt-natur; magisk spådomsevne; vind; bølger.”
 • Hjelm: (Hjelmen med plastblomstene hengende på en av portalene): Beskyttelse; bevarelse; atttributt til krigere og helter.”
 • Hjerte: (Ved siden av hjertediagrammet og på målebåndet) ”Tilværelsens fysiske og åndelige sentrum…”, ”Hjertet representerer følelsens ”sentrale” visdom i motsetning til fornuftens hode-visdom” Begge hører til intelligensen, men hjertet er også medfølelse; forståelse; det ”hemmelige stedet”; kjærlighet; barmhjertighet; livsblodet.”
 • Hode: (Forskjellige steder i installasjonen) ”Det står for visdom; intellekt; kontroll; herskermakt. Hodet er sete for både intelligens og dumhet og er gjenstand for både ære og vanære…”
 • Horn: (Ved siden av samedukken) ”Overnaturlig kraft; guddommelighet; sjelens eller livsprinsippets kraft som stiger opp fra hodet.”
 • Hull: (Vulkanen ved siden av korset og kredittkortet) ”Tomrommet; tomheten. Hullet symboliserer både dybde og høyde.
 • Hund: (Ved siden av elefanten og den demonterte/defekte mobiltelefonen) ”Trofasthet; vaktsomhet…”, ”Hunder symboliserer ”det konservative, vaktsomme, filosofiske prinsippet i livet”, ”Hunden vokter grensene mellom denne og den annen verden; overgangens vokter; underverdens vokter; de dødes tjener; en som ledsager sjelene til dødsriket”
 • Hval: (Liggende på gulvet ved en av trappene) ”De kosmiske vannenes kraft, og derfor nytt liv, både kosmisk og for individet; den oppslukende graven. I hvalens buk finner både død og gjenfødsel sted…”
 • Hånd: (Flere steder i installasjonen) ”En av kroppens mest uttrykksfulle deler…”, ”Hender står for makt; styrke; forutseenhet; velsignelse.
 • Håp: (Den gamle damen ved siden globusen og ministaffeliet) ”Symboliseres i Vesten av et anker eller en kvinne med globus.
 • Hår: (På gipshodet) ”Livskraften; styrke; energi; livssubstansen i hodet; tankeevnen; virilitet. Hodehåret representerer de høyere evner og inspirasjonen…”,
 • Ikon: (Fotogravyrplatene) ”Et ikon symboliserer et mikrokosmos.”, ”Ikonets materialer representerer den manifesterte verden…”, ”De symboliserer hvordan alt det skapte er beslektet. Ikonet er sakrementalt fordi det er ”det ytre og synlig tegnet på en indre og åndelig nåde” eller mening…”
 • Jurt: (Indianertipien): ”I likhet med indianerens tipi og andre nomadetelt er den mongolske jurten et symbol på kosmos. Gulvet er fundamentet, og det sentrale, firkantede hellige ildstedet er bygd slik at det skal representere jorden og elementene. Sidene og det kuppelformede taket betegner himmelen, og ljorehullet i midten av taket er ”soldøren” og himmelporten.”
 • Katt: (Ved siden gipshodet) ”…den står også for det snikende; begjær;frihet.”
 • Kiste: (Med løven, slangen og treet) ”Har samme symbolikk som gravkammeret, der døende og frelsere ble lagt…”, ”…den annen fødsels mystiske moderskjød og derfor forløsning, gjenoppstandelse, frelse.”
 • Klokke: (”Gullskipet” med klokke) ”Helligelse; naturkreftenes bevegelse; en amulett mot ødeleggende makter. Klokken svinger mellom ytterpunktene det gode og det onde, død og udødelighet…”, ”Klokkeringing kan være både en innkalling til møte og en advarsel.”
 • Kors: (Sammen med det delte anatomihodet og kredittkortet, samt vulkanen)” Et universelt symbol fra de tidligste tider; det er det fremste kosmiske symbolet. Det er verdenssentrum og derfor et kommunikasjonspunkt mellom himmel og jord og en kosmisk akse. Samme symbolikk som det kosmiske treet, fjellet…”, ”Korset representerer livets tre og ernæringens tre; det er også et symbol på det universelle; arketypiske mennesket som kan utfolde seg harmonisk og ubegrenset både på horisontal- og vertikalplanet; den vertikale linjen er den himmelske, åndelige og intellektuelle, positive, aktive og mannlige, mens den horisontale er det jordiske, rasjonelle, passive, negative og kvinnelige.”
 • Kranium/hodeskalle: (Forskjellige steder i installasjonen) ”Livets flyktighet; det meningsløse ved verdslige ting; døden…”, ”På den annen side er kraniet også et symbol for den livskraften som befinner seg I hodet.”
 • Krystall: (Under globusen) ”Renhet, åndelig fullkommenhet og kunnskap; det selvlysende.”, ”Krystall har magisk kraft og er et urgammelt symbol for den store ånd.”
 • Kråke: (Ved siden av vikingeskipet) ”I alkymien: nigredo, materiens første stadium i det store verket.”, ”For indianerne: I noen stammer ble kråka betraktet som verdens skaper (demiurg). For japanerne: dårlig varsel; uhell, men i shintoismen opptrer hellige kråker som gudenes sendebud og assosieres med templer.”
 • Ku: (ved siden av ”gullbegeret” med ris) ”Den store mor;…”, ”jordens produksjonsevne; overflod; avl; morsinstinktet.”
 • Kule/Globus: (Globusen og tven) ”Fullkommenhet; urformen som inneholder alle mulighetene i den begrensede verden; det kosmiske egget; himmelhvelvet; verdens selvfornyende kretsløp; sjelen; verden som sirkel og sfære; evigheten; det som hviler i seg selv; verdensherredømme; makt; keiserverdighet.”
 • Lampe: (Belysningen og tven) ”Liv; guddommelig lys; udødelighet; visdom; intellektet; åndelig veiledning; stjernene; gode gjerninger som skinner i mørket; erindring.”
 • Lys: (Belysningen) ”Den manifesterte guddommen; verdens skapelse…”, ”ur-intellektet; liv; sannhet; opplysning; gnosis (erkjennelse); direkte kunnskap; det ikke-kroppslige; nus (verdensfornuften); godhetens kilde.”
 • Makt: ”Symboliseres av løven, dragen…”
 • Maske: (Gipsmasken) ”Beskyttelse; hemmeligholdelse; forvandling; ikke-eksistens. Masken kan være forenende eller identifiserende – man kan være ”maskert” og skjult i massene eller identifisere seg med en annen skikkelse.”
 • Maur: (Under kranen) ”Flid.”, ” For kineserne: ”det rettferdige insektet”; ordentlighet; dyd; patriotisme, underkastelse.”
 • Mur/vegg: (Veggene i installasjonen) ”Symbol for terskel; gjennomgang fra det ytre, verdslige rommet til det indre og hellige rommet; symbol for en hellig innhengning, som både begrenser og gir beskyttelse.”
 • Musikk: (Musikken i rommet) ”Sakral musikk symboliserer naturen i dens forgjengelige og stadig skiftende aspekt; den er det relative, men inneholder en underliggende virkelighet, det absolutte. Sfærens musikk betegner sfærens og livets harmoni.”
 • Mørke: (Mørket i rommet) Urkaoset; kaosets makter; kilden til tilværelsens splittelse (dualisme); verdens fostertilstand. Mørket er i bunn og grunn ikke ondt, siden det er urgrunnen for lyset, som kommer ut av det – i denne forstand er det umanifestert lys; mørket før verdens opprinnelse eksisterte før fødsel og innvielse; skapelse og spiring finner sted i mørke, og alt vender tilbake til mørket når det dør og går I oppløsning.”
 • Narr: (Klovnen på kanten ved en av trappene) ”Kongen står for lov og orden, mens narren representerer kaos – derfor hadde hoffnarren rett til å si eller gjøre hva han ville. Han representerer også det fordervede mennesket som ikke kjenner sin opprinnelse eller sitt mål, men beveger seg blindt mot avgrunnen.”
 • Nøkkel: (rundt om i installasjonen) ”Et aksesymbol som innbefatter alle krefter som kan åpne og lukke, binde og løse opp. Nøkkelen står også for frigjøring; kunnskap; mysteriene; innvielse.”
 • Passer: (I installasjonen) Ufeilbarlig og upartisk rettferdighet; den fullkomne sirkelfiguren med det sentrale punktet, livets kilde.”
 • Penn: (Balanserende på en pyramide sammen med den åpne boken) ”…sjelens oppvåkning…”, ”…lærdom…”, ”Rørpennen symboliserer verdensfornuften, essensen; som skriver ned skjebnen på urmateriens tavle…”
 • Pyramide: (I installasjonen) Et verdenssentrum og en verdensakse som representerer urtidens hellige fjell…”, ”Toppen av pyramiden symboliserer det høyeste man kan nå i åndelig utvikling.”, ”En pyramide med trinn betegner den kosmiske struktur og bevissthetens nivåer…”
 • Reise: (Portalene som går til venstre eller høyre) ”Reisesymbolikken har også sammenheng med lignende symbolikk om korsveier og valget mellom stien som går mot venstre eller stien som går mot høyre.”
 • Seil: (På vikingeskipet og ”gullskipet med klokke) ”Ånden som pust eller vind; luften; vindene.”
 • Sirkel: (Med passeren) Et universelt symbol. Totalitet; helhet, samtidighet; opprinnelig fullkommenhet; rundhet er hellig fordi runde former er de mest naturlige…”.
 • Sjakk: (På gulvet) ”Det kongelige spillet om livet; konflikten mellom åndsmaktene lys og mørke…”, ”engler og demoner som kjemper om herredømmet i verden; tilværelsen som et slagfelt for motstridende krefter; manifestasjonen og tilbakevenden til det umanifesterte. Det svarte og hvite sjakkbrettet symboliserer alle grunnleggende dualiteters vekslende innflytelse…”, ”De 64 feltene…, …innebærer altså kosmisk fullkommenhet.”
 • Skatt: (Gullmyntene fra søppelbilen og rundt kranen) ”Å søke etter skatter har dobbelt betydning. Man kan søke etter jordiske skatter…”, ” – med tragiske konsekvenser hvis griskhet har vært motivet. Men man kan også søke etter åndelige skatter som symboliserer hemmelig kunnskap eller innsikt.”
 • Skip/båt: (Vikingeskipet) ”…de betegner også dristige og eventyrlige reiser; oppdagelsesferder; reiser over dødens hav…”, ”– de danner forbindelse til den annen verden.”
 • Skog: (Se den vedlagte forklaringen om tankesystemet) ”Psykens og det feminine prinsippets verden; et sted for innvielse og prøvelser, med ukjente farer og mørke. Å gå inn i Den mørke skogen eller Den fortrollede skogen er et terskelsymbol…; sjelen som stilles ansikt til ansikt med det ukjentes farer; dødens verden; naturens hemmeligheter eller den åndelige verden som mennesket må trenge inn i for å finne meningen. Den kan også representere mangel på åndelig innsikt og lys, mennesket som er fortapt i sitt mørke uten en guds rettledning. Å trekke seg tilbake til en skog er en symbolsk død før innvielsens gjenfødsel. For australske aborginer: drømmeverdenen; skyggeverdenen; innvielsens sted.”, ”For hinduene: Yogien I skogen har oppgitt sitt yrkesliv for å leve kontemplativt og ”dø” for denne verden. I sjamanismen: åndenes tilholdssted.”
 • Skålvekt: (Med skjellettet, oljen og bilen) Rettferdighet; upartiskhet; dom; veiing av menneskets fortjenester og feil.”
 • Slange: (Som kommer ut av tipien/jurten og ved kisten) ”Et meget sammensatt og universelt symbol…”, ”Fordi den dreper, står den for død og tilintetgjørelse; fordi den skifter ham med jevne mellomrom, representerer den liv og gjenoppstandelse; fordi den kan kveile seg sammen, identifiseres den med den manifesterte verdens kretsløp. Slangen er …, liv og død, lys og mørke, det gode og det onde, visdom og blind lidenskap; helbredelse og gift, bevarer og tilintetgjører. Den betegner også både fysisk og åndelig gjenfødsel.” ”Den representerer det hemmelighetsfulle, gåtefulle og intuisjonspregede; den er det uforutsette fordi den kommer til syne og forsvinner igjen.”
 • Spiral: (I sanden) ”Et meget komplisert symbol som har vært benyttet siden steinalderen.”, ”Spiralen kan symbolisere… luften, vannet, tordenen og lynet; den er også en virvelstrøm; den store skaperkraften.”, ”Siden den både utvider seg og trekker seg sammen…, …derfor også vekst og utvidelse og død og sammentrekning, sammenvikling og oppvikling, fødsel og død. Den kan også stå for kontinuitet.”, ”En spiral kan ha samme symbolske betydning som en labyrint.”, ”På et metafysisk plan symboliserer den eksistensnivåene; et vesens forskjellige måter å eksistere på; sjelens vandring i den åpenbare verden og dens endelige tilbakevenden til sentrum.”
 • Stige: (Kranen) ”Overgang fra ett plan til et annet eller fra én eksistensform til en annen; gjennombrudd til ett nytt eksistensnivå…”, ”Stigen representerer også adgang til virkeligheten, det absolutte, det trancendente, en overgang fra ”det uvirkelige til det virkelige, fra mørke til lys, fra død til udødelighet”.”, ”Stigen er et adkomstmiddel, men den kan også fjernes.”, ”Trinnene i stigen symboliserer menneskets stigende bevissthetskraft som passerer gjennom alle eksistensnivåer; de representerer også innvielsesgradene; ved innvielsen stiger man opp ved hjelp av kunnskap og realisering av de suksessive trinnene og går ned igjen i kraft av fruktene av kunnskapene og realiseringen.”
 • Stolthet: ”En sol-egenskap som symbolisers av løve, ørn…, …speil eller en fallen rytter.”
 • Svart: (Tilfluktsrommet mørke vegger, gulv og tak) ”Urtidsmørket; det ikke-manifesterte; tomrommet; det onde; dødens mørke; skam; fortvilelse; ødeleggelse; sorg; tristhet; ydmykelse; forsakelse; tungt alvor; standhaftighet. Svart står også for den harde, nådeløse og irrasjonelle tiden.”
 • Sverd: (Ved det store skjellettet) ”Kraft; beskyttelse; autoritet; kongelighet; lederskap; rettferdighet; mot; styrke; årvåkenhet; fysisk utryddelse.”, ”På et metafysisk nivå symboliserer sverdet skjelneevne; intellektets gjennomtrengende kraft; åndelig besluttsomhet; det helliges ukrenkelighet.”
 • Søyle/pilar: (Portalene) ”En søyle eller pilar har langt på vei den samme symbolske betydning som et tre, og pilaren står ofte for livstreet. Den representerer også stabilitet, det å stå fast…”, ”…gjennomgangen mellom to søyler symboliserer inngang til nytt liv, den annen verden eller evigheten.”
 • Tavle: (Knust tavle m/ dinosaur) ”Skjebne; opptegnelse av fortidens gjerninger og fremtidige hendelser. At en Gud, konge eller prest har skjebnens tavler, innebærer at han har adgang til hemmelig og magisk kunnskap. Plotin sidestiller ”de bevoktede tavlene” med universets sjel. En minnetavle er et hvilested for den dødes sjel, som ellers ville flakke omkring som et ondt gjenferd.”
 • Terning: (Ved siden av ”livoppredningsforsøket” av duplikatroboten) ”Å kaste terninger representerer skjebne, det ugjenkallelige, uberegnelighet.”
 • Tid: (Skipet med klokke, samt timeglasset) ”Den som skaper og fortærer alt. ”Tiden har skapt alt som har vært og som skal være” (Bhagavadgita).”, ”Tiden, som under sin gang ødelegger verden” (Upanishadene). Tiden står også for avstamning fra og tilbakevenden til det opprinnelige; den er en ødeleggende kraft, men også den som åpenbarer sannheten. Når tiden opphører, skjer gjennombruddet til den religiøse innsikten, til evigheten.”, ”Symboler for tiden er timeglasset, uret…, …slangen…, sirkelen som de endeløse kretsløp (men også kosmisk fullendelse).”
 • Timeglass: (I enden av føtterne til det røde og blå skjellettet ved broen) ”Tid; forgjengelighet; livets raske gang; tiden som renner ut; døden. De to delene betgener også kretsløpet av liv og død; himmelen og jorden; sanden som renner ned, dragningen fra vår lavere natur, verden.”, ”Tiden som i skikkelse av et skjelett holder timeglasset…”.
 • Totem: (I installasjonen og kobberplatene) ”Symbolske fremstillinger av skytsguder, ånder naturkrefter eller beskytteren av en spesiell stamme.”
 • Trapp: (Opp til portalene) ”…trancendens; forandringen til et nytt eksistensplan. ”, ”Trappene I Salomos tempel førte til midtrommet, den ukjente fremtidens rom.”
 • Tre: (I rammene og den vedlagte forklaringen om metaforen) ”Hele den manifeserte verden; syntesen av himmelen, jorden og vannet; dynamisk liv – i motsetning til steinens statiske liv.”, ”en verdensakse…”, ”Treet har sine røtter dypt nede i jorden ved verdens sentrum og er i kontakt med vannet. Det vokser inn i tidenes verden med årringer som røper hvor gammelt det er, og grenene strekker seg inn i himmelen og evigheten og symboliserer differensiering på det klart manifesterte nivået.”, ” Ett tre som feller bladene om høsten, symboliserer verdens evige fornyelse, det å dø for å kunne leve det nye livet, gjenoppstandelse, ny vekst, livsprinsippet.”, ”…står for ulikhetene i enheten, fordi de mange forskjellige grenene vokser ut i fra en rot og en stamme for så å bli til enhet igjen i frøet.”, ”Som verdensakse assosieres treet med fjellet, søylen og alt som har akseform.”, ”Verdenstreet vokser ofte på toppen av et fjell. I blant ser vi det på toppen av en søyle.”, ”Både livets og kunnskapens tre vokser I paradiset. Livets tre står midt i paradiset og symboliserer nytt liv og tilbakevenden til urtidens fullkomne tilstand. Det er verdens akse og danner en udelelig enhet som ikke er spaltet i godt og ondt. Kunnskapens tre er derimot helt spaltet, med kunnskapen om forskjellen mellom det gode og det onde.”, ”Livets tre representerer også begynnelsen og slutten på et kretsløp.”
 • Tromme: (Med samedukken sittende på en tromme og som spiller på en globus/verden) ”Lyd; urtidslyden; tale; guddomelig sannhet; åpenbaring; tradisjon; universets rytme.”, ”For buddhistene: dharmaens (religionens) stemme; gledelige nyheter; ”den udødeliges tromme I verdens mørke”. Når man slår på trommen, våkner de sløve og uvitende.” ”…trommen lages symbolsk av verdenstreet.”
 • Våpen: (Kanon ved siden av kranen) ”Makt, ofte overnaturlig makt; herskermakt; beskyttelse, men også ødeleggelse. Når man tar våpnene fra noen symboliserer det at man overtar vedkommendes makt. Å leke med våpen er kjærlighetens seier over krigen. ”
 • Østers: (Ved en av trappene) ”Moderskjødet; det feminine prinsippets skapende kraft; fødsel og gjenfødsel; innvielse; det kosmiske livs lov og rettferdighet.”
 • Øye: (Festet til ministaffeliet med den gamle damen) ”Allvitenhet, den altseende guddommen; evnen til intuisjon.”, ”Det er også det mystiske øyet; lys; opplysning; kunnskap; sinnet; årvåkenhet; beskyttelse; bestandighet; målbevissthet, men også begrensning av det synlige.”
 • Årvåkenhet: ”Symboler på årvåkenhet er hanen…, …løven, hunden og alle vaktdyr som slanger, drager og uhyrer osv.”

KILDE:
J.C. Cooper Symbol-lex, Orginalens tittel: “An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols” (c) norsk utgave Hilt & Hansteen as., Oslo 1993,


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *