De perfekte nyhetene

Alle hindringer til side – hva er den optimale måten å presentere nyheter på?

Nylig ble brettavisen The Daily lansert. Det kostet 30 milloner dollar for Rupert Murdochs News Corporation å sparke dette igang sammen med Apple, og resultatet er nå å finne på amerikanske iTunes. Dette skal være framtidens nyhetspublikasjon, powered by Apple.

“We believe The Daily will be the model for how stories are told and consumed in this digital age.”
Rupert Murdoch

Store ord.

Men verden er ikke helt overbevist ennå. “The Daily har gjort alt riktig, derfor blir det feil”, mener Jan Thoresen, redaktør i Klikk.no. Han mener de har realisert alle etablerte brettavis-ideer, uten å være spesielt innovativ.

Og det har han helt rett i. Det finnes lite nytt i The Daily. De har bare penger nok til å gjøre alt som er mulig, og de kan gjøre det hver dag. Det blir lekkert og fancy, men jeg er ikke overbevist om at dette er framtidens måte å formidle nyheter på. Kanskje den viktigste innvendingen: The Daily kommer som én ferdig utgave i døgnet. Kun på deadlinetidspunktet er alt optimalt prioritert og oppdatert, deretter senkes nyhetsverdien jevnt gjennom dagen. Eller forsvinner dersom nyhetsbildet i resten av verden endres brått.

Det førte meg til følgende tweet:

Det er egentlig norske VG+ som har fått denne tanken til å modnes hos meg. I et par måneder har jeg lest to redigerte utgaver i døgnet, én morgen og én kveld. Det var kult i begynnelsen, men etter hvert kom den snikende følelsen: Disse nyhetene oppdateres ikke! Jeg vet ikke om det har skjedd noe nytt i denne saken, jeg vet ikke om det har kommet andre nyheter som er viktigere. Litt som å ta vekk halvparten av sakene på VG.no og sette forsiden på pause i et halvt døgn. Det er ikke slik jeg er vant til å konsumere elektroniske nyheter. Det føles som et tilbakeskritt.

Altså: Konseptet “utgaver” er ikke optimalt for nyheter.

Det har fungert hittil, som dagens papiravis eller Dagsrevyen på TV. Men det er fortsatt ikke optimalt. Nyhetene er bare oppdaterte og prioriterte på deadlinetidspunktet. En perfekt Dagsrevy ville vært oppdatert og prioritert når JEG ønsker å se på.film Beautiful Accident 2017 streaming

Noe som bringer meg til kjernen for denne bloggposten. Hva er den optimale måten å presentere nyheter på? Hvis man for et øyeblikk glemmer utgifter, inntekter, teknologi og praktiske hindringer?

Jeg tror de perfekte nyhetene må:

 • Følge de tradisjonelle nyhetskriteriene
 • Være oversiktlige
 • Være fysisk tilstedeværende der nyheter utvikler seg, og rapportere direkte ved behov
 • Fungere på alle relevante plattformer og dingser (smartfoner, TV, laptop etc)
 • Alltid vært oppdaterte
 • Alltid vært prioriterte (men leseren, eller personer/grupper leseren gir tillit, skal kunne omprioritere)
 • Være engasjerende
 • Alltid være relevante, for samfunnet og spesielt for meg personlig
 • Utnytte relevante fortellerteknikker til hver sak (feks tekst, bilder og video)
 • Være mulig å dele, kommentere og diskutere i relevante fora
 • Gi rom for brukerdeltakelse og brukerproduksjon
 • Ha interaktive elementer i den grad det gir merverdi (og ikke er til hinder for formidlingen)
 • Ta i bruk online-data fra offentlige, private og egne databaser
 • Bruke programmerere og designere aktivt i nyhetsformidlingen
 • Kunne lagres for offlinevisning, bokmerker og deling
 • Utnytte det teknologiske potensialet i presentasjonsmediet, feks HD-video, posisjonering, gyroskop etc
 • Være knyttet til all relevant kontekst, feks sakshistorikk, kart, bakgrunnsinfo og datakilder
 • Ta hensyn til når jeg sist ble oppdatert om hva, og hvilket lese/seermodus jeg er i

For å synliggjøre bedre:

 • Tenk en dagsrevy som alltid er oppdatert og prioritert når jeg skrur på TV´en, ikke bare kl 19.
 • Tenk en nettavis som ikke bare gir meg siste nytt, men også oversikt, kontekst og varig kunnskap.
 • Tenk en brettavis som er oppdatert, multimedial og kontekstuell som en god nettavis, men også prioritert, oversiktlig og lesevennlig som en papiravis.

Uten at jeg dermed sier at dette er framtidens medieformater.

En av de største utfordringene er at mediet ikke kjenner meg og mitt leser-/seermodus, feks:

 • Hva vet jeg fra før?
 • Hvilke temaer interesserer meg spesielt, og hva interessererer meg ikke (akkurat nå)?
 • Hvor lang tid har jeg til rådighet for denne nyhetsøkten?
 • Hvilket geografisk område ønsker jeg mest å bli oppdatert på?
 • Vil jeg ha oversikt over siste time, døgn eller uke?

Og så videre.

Dette er informasjon mediet rent teknisk kan skaffe seg, men jeg ser ingen lykkes helt i å omgjøre slik informasjon til en god nyhetstjeneste. Mange argumenterer med at tilpassede nyheter vil mangle overaskelsesmomentet og nyhetene folk ikke visste de var interesserte i, på fagspråket kalt “å faen-effekten” og “snakkisene”. I dette ligger det noe selvfølgelig poenget at nyheter må innebære noe leseren ikke visste fra før. Det er ingen motsetning til min kriterieliste, men en utfordring i forhold til personalliserte nyheter.

I dag mener jeg de beste nettavisene er nærmest det som kan kalles de perfekte nyhetene, men likevel mangler flere av egenskapene fra andre medier.

Hva mener du vil være de perfekte nyhetene?


Posted

in

by

Tags:

Comments

9 responses to “De perfekte nyhetene”

 1. CL Avatar

  Takk for fin artikkel! Når det gjelder utgaver, kjenner jeg meg godt igjen – hvis jeg kl 20 leser en utgave som kom kl 18, tenker jeg jo med en gang: "hva er siste utvikling i denne saken?" Så går jeg et annet sted for siste nytt. Min erfaring (jeg jobber i Vizrt/Escenic) er at de tekniske løsningene er tilgjengelige, men at få velger/klarer å nyttegjøre seg dem. Eks: Hver uke får jeg et bilag til papiravisen med lokale nyheter, men på nettstedet er det ingen slik funksjon. Hvis jeg vil lese lokalbyhetene for en annen bydel, må jeg reise dit og kjøpe papirutgaven. Det er både typisk og urovekkende at papir fortsatt er hovedsatsingen, og at f.eks. geotagging og personalisering i form av preferanser/prioritering/etc er unødvendig. Her er det mange muligheter for de(n) som ønsker/vet å utnytte teknologien!

 2. Anna Söderström Avatar

  Hej!
  Intressanta resonemang. Jag tror också det är viktigt att dialogen kring nyhetsflödet blir synlig – då ökar läsarens/publikens/lyssnarens nyhetsvärde – om den också kan få tillgång till vad som sägs om nyheten, samtidigt som den här. Vi ser redan början på det, t exempel med twingly som många svenska tidningar använder för att visa relaterade bloggposter, eller betydelsen av twitter för ens nyhetsflöde.

  vänliga hälsningar, Anna Söderström, Media Relations Coordinator Mynewsdesk

 3. Vidar Daatland Avatar

  Medias vanlige tabbe er at de tenker i baner av teknologideterminisme. De tror de vil endre våre vaner, fremfor å imøtekomme et behov skapt av samfunnet.

  Innovasjon og utvikling innen nye medier kommer sjeldent fra etablerte medier. Jeg tviler på at Murdoch og co. er de som vil stå for nyskaping.

  1. Eirik U. Avatar
   Eirik U.

   Nettopp derfor tenker jeg det er en nyttig øvelse å tenke "perfekte nyheter" fra et brukerperspektiv, som forutsetter at alt er mulig. Hva er det VI ønsker som nyhetskonsumenter? Ikke dermed sagt at "vi" alltid vet best…

 4. Ola Thoresen Avatar
  Ola Thoresen

  For min del har jeg ment en stund at Wikipedia faktisk er en god mal for framtidas nyhetsdekning. De har en vei å gå i forhold til forskjellige innholdstyper og teknologi, og jeg mener ikke at alle skal få publisere og oppdatere "nyheter" usensusert på f.eks. vg.no. Det jeg snakker om er måten å tenke på. Nettopp det at en sak utvikler seg, nye fakta kommer til, andre viser seg utdatert eller upresise, men at det alltid er samme sak.
  Se f.eks. på denne wikipedia-artikkelen: http://no.wikipedia.org/wiki/Oppr%C3%B8ret_i_Egyp
  – Den er nærmere en nyhetssak enn en leksikonartikkel, samtidig som den er deksriptiv og faktabasert.
  I tillegg er det bare å klikke på "Vis historikk" så kan man se hva som var status for to timer siden, to dager siden og to uker siden.
  Jeg mener i alle fall at denne måten å tenke saker og oppdateringer på er mye bedre og mer fornuftig enn både dagens nettaviser, som gjerne har både femten og tjue artikler med 80% samme innhold, men med litt ny vinkling og et par nye formuleringer ettersom en sak utvikler seg, og de mer tradisjonelle "utgave" og deadline-baserte mediene.
  Men selvsagt må artiklene skrives og redigeres av profesjonelle, de kan følge mange av de samme presseetiske og -tekniske standarder som finnes og brukes i dag. Så kan (og bør – etter min mening) de selvsagt være mer subjektive enn en leksikonartikkel, og følge avisenes varierende agendaer og politiske ståsted.

  1. Eirik U. Avatar
   Eirik U.

   Enig i at wiki-metoden har mye fornuftig for seg i et nyhetsperspektiv. En wiki-artikkel vil i prinsippet alltid være oppdatert når jeg leser den, som er et viktig kriterie jeg har satt opp over. Ulempe: Hvis jeg skal følge en sak over tid, er det vanskelig å holde seg oppdatert på hva som er nytt i saken. Det kan også være vanskelig å foreta ulike vinklinger og prioriteringer i forhold til hva som er det viktigste/nyeste poenget til enhver tid. Men dette kan vi sikkert løse?

   1. Ola Thoresen Avatar
    Ola Thoresen

    Det er jo ikke noe problem å ha flere underartikler om samme "hovedtema", og Wiki-konseptet er jo i veldig stor grad bygget på hypertekstens grunnidé – linker (noe som jo nesten er en sjeldenhet i dagens nettavis-artikler). Så min tanke er ikke at all info om alt som noen sinne har skjedd i Egypt skal inn i én artikkel, men heller at man har en god samleside som oppsummerer det hele, mens at andre synsvinkler gjerne kan samles på "undersider" osv – type "Norske myndigheters reaksjoner" der man f.eks. samler alle offisielle uttalelser – og denne sida kan selvsagt også lenkes til fra en annen hovedside som omhandler norsk utenrikspolitikk i 2011, osv osv.

    Så er ikke poenget mitt nødvendigvis at det er Mediawiki som er den rette plattformen for nyhetspublisering. Bare at formatet etter min mening er veldig fornuftig – også for nyheter. Nettopp fordi det er så oversiktlig i forhold til hva som er nyeste nytt, når noe ble oppdatert sist, og man går bort fra konseptet om at alle saker må skrives på nytt fra bunnen av hver gang man skal gjøre en liten oppdatering.

    I forhold til forsider og diskusjonen under om "alltid oppdatert", så bør det jo være mulig i en nyhetspubliseringsløsning å kunne redigere forsida uavhengig av underartiklene, og at man der gjerne kan ha overskrifter og ingresser som forteller syste nytt. På den annen side gjør jo tjenester som f.eks. paper.li at jeg kan lage min egen forside – og med en smule mer AI i en sånn tjeneste kunne den i praksis vært min eneste "avis" der den autonomt og utrettelig oppdaterte seg selv ettersom den så at saker jeg tidligere har vært interessert i fikk ny informasjon.

 5. Hans-Olav Avatar
  Hans-Olav

  Takk for en flott refleksjon. En tanke jeg gjør meg er om alltid oppdatert og prioritert muligens står i et motsetningsforhold. Dagens nettaviser kan i alle fall kritiseres for å ofte velge å ha det siste på topp i stedet for det viktigste på topp, og jeg tror begrunnelsen for det er at redaksjonen har et behov for å kommunisere ut til brukerne at man er oppdatert. Hvis en bruker er innom siden en gang for så å komme tilbake noen timer senere, så forventer man å bli møtt med noe nytt, men det er jo ikke sånn at alle saker utvikler seg kontinuerlig eller at det hele tiden skjer "breaking news".

  1. Eirik U. Avatar
   Eirik U.

   Det er en krevende balansegang mellom hva som er vesentlig og hva som er siste nytt. Som leser forventer jeg også at det vinkles på stadig nye momenter. Man kan ikke ha "Bråk i Kabul" som tittel i dagevis, man må formidle utviklingen i historien. Sånn sett tenker jeg ikke at "prioritert" nødvendigvis betyr "det mest vesentlige poenget sett i et historisk perspektiv". Det kan være det viktigste AKKURAT NÅ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *